Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” š.g. jūnijā uzsāka Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros līdz pat oktobrim īstenoja dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus par dabas  parku “Piejūra”.

Projekta ietvaros ar daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību tika skaidrota dabas parka un zaļo zonu nozīme un pienesums sabiedrībai, kā arī popularizētas teritorijas dabas un kultūras vērtības.

Projekta ietvaros tika organizētas vairākas interaktīvas ekspedīcijas, lai izglītotu par dabas parka unikālajām dabas vērtībām, kas guva lielu atsaucību un bija plaši apmeklētas. Ekspedīcijas tika organizētas Carnikavas pamatskolas skolēniem, vietējiem iedzīvotājiem un Carnikavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Tāpat projekta ietvaros tika organizēta akcija “Pēti dabu pats!”, ar kuras palīdzību vietējie iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties apkārtnes dabas vērtību izpētē. Projektā arīdzan izveidoti informatīvi izglītojoši vides plakāti, kas skaidrojumu par dabas parka “Piejūra” vērtībām, kā arī darbībām, ko varam veikt, lai uzlabotu dabas parka stāvokli. Carnikavas novada skolēniem tika organizēts mākslas plenērs, kura ietvaros bērni veidoja mākslas darbus par dabas parka “Piejūra” tematiku. Carnikavas novada pašvaldības darbinieki septembrī tika iepazīstināti ar dabas parka apsaimniekošanas un dabas vērtību atjaunošanas aktualitātēm projekta rīkotajā vides seminārā.

Projekts sniedzis savu ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā. Oktobra beigās tika organizēts stāstu vakars „Dzīve pie jūras”, kas veltīts atskatam uz vietējām zvejniecības un nēģu cepšanas tradīcijām, un izdota brošūra „Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti atmiņu un mūsdienu stāsti par zvejniecības un nēģu cepēja arodiem. Brošūra ir pieejama Carnikavas novada bibliotēkā un Carnikavas novadpētniecības centrā.

Šobrīd projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ir noslēdzies. Ir veiktas daudz dažādas interesantas aktivitātes, lai izceltu dabas parka „Piejūra” vērtības. Ir iegūtas zināšanas un pieredze, lai varētu turpināt strādāt un informēt sabiedrību par parka unikalitāti un tajā sastopamajām dabas bagātībām. Jau šobrīd dabas parkā „Piejūra” tiek realizēts Eiropas Savienības projekts LIFE CoHaBit, kura ietvaros ne tikai notiks dažādi izglītojoši pasākumi, bet arī tiks veiktas daudz praktiskas aktivitātes, kuru ietvaros tiks atjaunoti dabas parka vērtīgie biotopi.

Aicinām Carnikavas novada iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties dabas parka „Piejūra” saglabāšanas, izzināšanas un atjaunošanas aktivitātēs!

Uz tikšanos dabas parkā „Piejūra”!

Vesels dabas parks – vesels Tu!

 

Projekta interneta vietne http://baltijaskrasti.lv

 https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/

 https://twitter.com/balticoasts

Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608