Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izdota brošūra “Dzīve pie jūras!”

Izdota brošūra „Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti atmiņu un mūsdienu stāsti par Carnikavas novada zvejniecības un nēģu cepēju arodiem.

Kopumā ievākti 29 īsi stāsti no zvejnieku, nēģu cepēju ikdienas dzīves, kā arī ievāktas un apkopotas senās un mūsdienu zvejniecības aroda fotogrāfijas, kas nodotas glabāšanai Carnikavas novadpētniecības centram.

Brošūras galvenā mērķauditorija ir Carnikavas novada iedzīvotāji. Tās mērķis ir piešķirt nozīmi Carnikavas novada tradicionālajām zvejniecības un nēģu cepšanas tradīcijām kā kultūrvēsturiski nozīmīgiem arodiem latviešu nemateriālā kultūras mantojuma vidū Latvijas valsts 100-gades kontekstā.

Ar brošūru var iepazīties Carnikavas novada bibliotēkā, Carnikavas novada pašvaldībā un Carnikavas novadpētniecības centrā.

Brošūra elektroniski pieejam ŠEIT.

Pēc tapušajiem stāstiem secināms, ka zvejniecības un nēģu cepšanas arodi ir būtisks Carnikavas novada nemateriālās kultūras mantojums, taču diemžēl uzskatāmi par izzūdošiem. Lielākā daļa arodu piekopēju ir sasnieguši cienījamu vecumu, bet jaunā paaudze arodus nepārņem. Tāpēc apkoptā informācija ir uzskatāma par sevišķi vērtīgu materiālu, kas nākotnē kļūs par vēsturisku liecību nākamajām paaudzēm.

Brošūru izdevis nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros.

 

Aicinām sekot projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” jaunumiem interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos:

 https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/

 https://twitter.com/balticoasts 

Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608