Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Atskats uz dabas ekspedīcijām Carnikavas novadā!

Š.g. jūlijā Carnikavas novadā notika divas ekspedīcijas, kas ļāva izzināt dabas parka “Piejūra” daudzveidību, tā nozīmīgākās vērtības, ģeoloģiskos veidojumus, kā arī izprast cilvēka ietekmes uz ekosistēmu.

Ekspedīcija “Garezeri un to dabas bagātības!” notika 22. jūlijā un pulcēja lielu skaitu interesentu. Vairāk nekā 40 cilvēki (vietējie iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem un citi interesenti) pieredzējušu dabas pētnieku – hidrobiologu Andra un Loretas Urtānu un botāniķes Leldes Eņģeles vadībā iepazina Garezeru apkārtni.

Ekspedīcijas laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt trīs “dabas stacijas”, katrā no tām iepazīstot dažādas ar dabu saistītas tēmas – Garezeru izcelsmi un tajos mītošās dzīvās radības, Garezeros augošos ūdensaugus un to nozīmi, kā arī priežu sila daudzveidību un piejūras mežaino kāpu izcelsmi.

Ekspedīcija “Gaujas vecupe un tās dabas bagātības!” norisinājās 24. jūlijā un tika organizēta Carnikavas pamatskolas vasaras nometnes bērniem. Tās ietvaros mazie nometnes dalībnieki uzzināja, kas ir Gaujas vecupe, kā tā veidojas un kāda dabas daudzveidība šeit sastopama. Skolēniem bija iespēja praktiski darboties, ar mikroskopa palīdzību pētīt ūdensaugus un ūdensdzīvniekus, attīrīt tuvējo Gaujas vecupi no aizauguma, zīmēt ekspedīcijā sastaptās dzīvās radības un uzzināt daudz jauna par dabas nozīmi cilvēka dzīvē.

Ekspedīciju laikā dalībnieki tika aicināti iesaistīties arī dabas izpētes akcijā “Pēti dabu pats!”. Vairāk par akciju lasāms interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv, sadaļā “Jaunumi”.

Ekspedīcijas organizēja projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” pārstāvji un tās mērķis bija izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus par dabas parku “Piejūra”, zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības, tā sekmējot dabas šo vērtību saudzēšanu.

 

Dabas parkā “Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Viena no dabas parka vērtībām ir Garezeri – brūnūdens ezeri, kas atrodas starp piejūras kāpām. Garezeri ir ļoti daudzveidīgi – to smilšainie krasti mijas ar purvainiem, ezeros ir salu veidojumi un sastopamas retas augu sugas. Līdzās ezeriem ir augstas kāpas ar ķērpjiem bagātiem siliem, savukārt zemākajos krastos un starpkāpu ieplakās izveidojies purvains mežs ar sfagniem un vaivariņiem.

Aicinām sekot projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” jaunumiem interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos:

 https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/

 https://twitter.com/balticoasts

 

Ekspedīcijas norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. Projekts tiek ieviests no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.

Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608