LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par publicitātes materiālu tulkošanu un korektūru

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā cenu aptaujā “Publicitātes materiālu tulkošana un korektūra LIFE OrgBalt projekta ietvaors” projekta LIFE OrgBalt  “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) ietvaros pēc 2020.gada 16.aprīļa veiktās cenu aptaujas izpētes piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam biedrībai “Misiņa bibliotēkas atbalsta biedrība”.

 

Projekta LIFE OrgBalt ietvaros tiek izsludināts iepirkums – Publicitātes materiālu tulkošana un korektūra LIFE OrgBalt projekta ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 3.aprīlis

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt