LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros”, pēc 2021. gada 4. janvāra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzīts, un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam personu apvienībai „SIA ASFALTBŪVE” reģ.nr. 40003994881).

Projekta LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros, tiek veikta  tirgus izpēte  “Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana”.

Nolikumu iespējams saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 30.decembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 13:00

Piedāvājumus iesniedz tikai elektroniski, nosūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt