LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par modeļa izstrādi

Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Privātas un publiskās partnerības modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanai auglīgajās organiskajās augsnēs un to integrācijai KLP/Lauku attīstības programmā” projekta OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158)” ietvaros, pēc 2020.gada 30.oktobra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzinusi un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam personu apvienībai „Direct Impact – Ardenis” (Biedrība „Direct Impact”, reģ.nr. 50008235841, SIA „Ardenis” reģ.nr. 40103441890).

 

Projekta LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros, tiek veikta  tirgus izpēte  “Privātas un publiskās partnerības modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanai auglīgajās organiskajās augsnēs un to integrācijai KLP/Lauku attīstības programmā”.

Nolikumu iespējams saņemt arī rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 28.oktobris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 09:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt