LIFE OrgBalt

Cenu aptauja par privātās un publiskās partnerības modeļa klimata pārmaiņu samazināšanai lietojamības pilnveidi

Biedrība Baltijas krasti organizē  cenu aptauju Nr. BK/OB/2022/7 “Privātās un publiskās partnerības modeļa klimata pārmaiņu samazināšanai lietojamības pilnveide projekta Nr. 18CCM/LV/001158 LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” ietvaros.

Cenu aptaujas nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv, vai pieprasot klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 7.septembrī, plkst. 15:00

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt