LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par informatīvās brošūras izstrādi

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē Informatīvās brošūras izveide, maketēšana un druka projektam OrgBalt”, pēc 2020. gada 10. decembra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzīts, un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam personu apvienībai „SIA DigiFix” reģ.nr. 40103511670).

 

Projekta LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros, tiek veikta  tirgus izpēte  “Informatīvās brošūras izveide, maketēšana un druka projekta OrgBalt”.

Nolikumu iespējams saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 9.decembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00

Piedāvājumus iesniedz tikai elektroniski, nosūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt