LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par īsfilmu izveidi projekta ietvaros

Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā cenu aptaujā “Īsfilmu izveide projekta OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158)” ietvaros, pēc 2020.gada 26.jūnijā iesniegto piedāvājumu vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzinusi un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam patentmaksas maksātājam Jurģim Rudmiezim, reģ. nr. 19088711296.

 

Projekta LIFE OrgBalt ietvaros tiek veikta  tirgus izpēte  –  “Īsfilmu izveide projekta OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros”.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 26.jūnijs

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 vai uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt