Jaunumi

NOGRUVUMS SAULKRASTU BALTAJĀ KĀPĀ

Spēcīgāki vēji, kas Latvijas piekrastē bija vērojami oktobra sākumā, izraisot ūdenslīmeņa paaugstināšanos un pastiprinātu viļņu darbību Rīgas līcī, būtiski ietekmējuši arī Saulkrastu iecienītāko apskates objektu – Balto kāpu. Krasta nogāzē vairāku metru garumā ir jauns nogruvums.

Šajā reizē nogruvums ir skāris arī vienu no teritorijā esošajām noejām uz pludmali. Teritorija ir norobežota, un šajā vietā laipa netiks atjaunota. Postījumi nav skāruši projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros izveidoto dabas dizaina parku.

Jūras krasta procesu novērojumi Saulkrastu Baltās kāpas teritorijā projekta ietvaros tiek veikti regulāri. Pēc ģeologa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docenta Jāņa Lapinska izstrādātās prognozes Baltās kāpas nogāzē tiešā Inčupes grīvas tuvumā ir iespējama pamatkrasta atkāpšanās 5-8 m attālumā līdz 2025. gadam un 35-50 m attālumā līdz 2060.

Lasīt tālāk »

LIFE CoHaBit monitora vizīte 2018

Šī gada 7.-8.novembrī norisinājās LIFE CoHaBit projekta uzrauga NEEMO EEIG vizīte. Vizītē tika pārstāvēti visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

Pirmajā monitora vizītes dienā tika apskatītas projekta teritorijas, kurās jau veikti pirmie praktiskie biotopu atjaunošanas darbi. Dienu sākām Carnikavas novada teritorijā, kur apskatījām uzstādītos niedru žodziņus, kas šobrīd ir vienīgā vieta Baltijā, kur šāda metode tiek izmēģināta. Niedru sētiņas darbojas kā vēja enerģijas slāpētāji un veicina kāpas pieaugšanu, kā arī mazina kāpu augāja izbradāšanu.  Tālāk devāmies uz Daugavgrīvu, kur tika apsekotas divas projekta teritorijas, pirmā – lagūnas atjaunošanas teritorija, otrā – invazīvo augu ierobežošanas un pļavas atjaunošanas teritorija. Lagūnas atjaunošanai tiek pielietota regulārās pļaušanas metode.

Lasīt tālāk »

Raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā

Laikrakstā “Diena” lasāms raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur esam izveidojuši kokaudžu stādījumu biomasas ražošanai, kas ir viens no degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem, lai šīs teritorijas ilgtspējīgi apsaimniekotu turpmāk.

“Kad redzam skaitļus, uzrakstītus uz papīra, ne vienmēr tie mūsu iztēlē sniedz priekšstatu par teritoriju  plašumu, kāds tas ir realitātē. Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību Baltijas krasti, projekta LIFE REstore ietvaros noskaidroja, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36% no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Teritorijas, protams, sadalās pa visu Latviju un ir dažāda lieluma, un, tikai skatot klātienē, rodas patiesais priekšstats, kā ir mainījies purvs pēc kūdras ieguves.”

Lasīt tālāk »

Piedalies aptaujā par dabas parku «Piejūra»

Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros veicam aptauju, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības.

 

Aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr Jūsu sniegtais ieguldījums būs neatsverams!

Pirms sāc aptauju, izvēlies valodu! Aptauja pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

 

Lai aizpildītu aptauju KLIKŠĶINI ŠEIT

 

Aptaujā iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā, tādējādi, garantējot Jūsu anonimitāti.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti atbilstoši vispārīgai datu aizsardzības regulai 2016/679

 

Lasīt tālāk »

Dalība pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā

LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā, Lietuvā šī gada 27.-28.septembrī. Viens no projekta LIFE CoHaBit mērķiem ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un atjaunošanas pasākumu ieviešana dabas parka “Piejūra” teritorijā, izmantojot videi draudzīgu metožu kopumu. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar ilgstoši pārbaudītu pieredzi, kas jau gadiem tiek izmantota Kuršu kāpas nacionālajā parkā. Praktiskie darbi tiek veikti pēc metodēm, kas pilnveidotas vairāk nekā 200 gadu garumā.

Lasīt tālāk »

Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija

Projekta LIFE REstore ietvaros noskaidrots, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36 % no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Projekta mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Lēmumu pieņemšanu veicinās atbalsta instruments jeb optimizācijas modelis, kas ļaus modelēt teritoriju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves, sabalansējot bioloģiskās daudzveidības, ekonomiskos un klimata aspektus. Informācija par degradētajiem kūdrājiem Latvijā tiks vizualizēta publiski pieejamā datu bāzē. Degradēto kūdrāju inventarizāciju Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta LIFE REstore ietvaros veica Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti”.

LIFE REstore veiktās degradēto kūdrāju inventarizācijas ietvaros identificēti, analizēti un pētīti tie degradētie kūdrāji, kuros notikusi kūdras ieguve, tomēr tā ir tikai daļa no degradētiem kūdrājiem.

Lasīt tālāk »

Biotopu atjaunošanas talka Carnikavā

Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” organizēja biotopu atjaunošanas talku Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” LIFE CoHaBit projekta ietvaros.  

Šī gada 15.septembrī, Carnikavā notika biotopu atjaunošanas talka, kuras laikā tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas metodes.  Kopā talkā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri pārstāvēja Coca-Cola HBC Latvija uzņēmumu.  Talcinieki tika dalīti trīs darba grupās, kur katrai grupai bija savs darba uzdevums.

Pirmā grupa veica priekškāpas stiprināšanas darbus, kuru laikā dalībnieki taisīja niedru žodziņus gar laipas malām pie izejas uz pludmali. Ņemot vērā darbu apjomu, talkas laikā tika izveidota viena niedru sētiņa, kā arī veiktas iestrādes – sadzīti pāļi, saviltas auklas un izveidoti niedru kūlīši – lai varētu turpināt darbu arī pēc talkas.

Lasīt tālāk »

Dalība starptautiskā simpozijā “Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē”

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā arī Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmiju (EALD) iepriekšējā nedēļas nogalē organizēja jau 8. starptautisko un starpdisciplināro simpoziju – Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē.

LIFE CoHaBit projekts tikai uzaicināts piedalīties simpozijā ar stāstījumu gan par projektu un tā aktivitātēm, gan simpozija dalībniekiem nodrošināja iespēju doties nelielā ekskursijā pa skaisto dabas parka “Piejūra” Garezeru apkārtni.

Simpozija mērķis ir koncentrēties uz zemes apsaimniekošanas instrumentiem, ņemot vērā mainīgās vajadzības, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Galvenās tēmas, kas veido pamatu starpvalstu diskusijām un salīdzinājumiem, ir, piemēram:

– teritorijas plānošanas stratēģijas pilsētu un lauku teritorijās;

– zemes apsaimniekošana piepilsētu teritorijās;

– pilsētu un lauku sakaru institucionālie pasākumi;

Lasīt tālāk »

Ikgadējā LIFE programmas projektu tikšanās

Ķemeros „Meža mājā” 2018. gada 31. augustā kopā sanāca LIFE programmas projektu īstenotāji, lai „tīklotos” un dalītos veiksmju un izaicinājumu pieredzēs.

LIFE programmas projektu ikgadējā tikšanās tika pārstāvēti visi trīs LIFE projekti, kuros piedalās biedrība “Baltijas krasti” kā projekta partneris – LIFE REstore, LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE CoHaBit.

Pasākuma laikā tika apmeklēta viena no LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) darbības vietām, kur atjaunota Skudrupītes paliene. Lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo un reto sugu saglabāšanos, ir ierīkotas savvaļas zirgu ganības. Lai ikviens dabas interesents varētu vērot palieņu pļavās un mitrāju mežos notiekošos procesus, teritorijā ir uzbūvētas divas jaunas 5 metru augstas skatu platformas,

Lasīt tālāk »

Dalība starptautiskajā konferencē Francijā

LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās starptautiskajā konferencē par piekrastes kāpu un smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu ( Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches Dunkerque, Francijā no 12-14.jūnijam.

Starptautiskā konference Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches tika rīkota Francijas un Beļģijas pārrobežu LIFE+ programmas projekta “FLANDRE- Flemish And North French Dunes Restoration” (LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE) ietvaros par piekrastes kāpu un smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu un atjaunošanu.

Starptautiskajā konferencē kopā piedalījās 143 dalībnieki, tai skaitā dabas parku vadītāji, teritoriju apsaimniekotāji, LIFE projektu vadītāji un pārstāvji, vides eksperti. Kopumā tika pārstāvētas 14 valstis: Beļģija, Francija, Dānija, Vācija, Itālija,

Lasīt tālāk »

Skatāma īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana – palīgs pašvaldību plānošanā”

Skatāma īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana – palīgs pašvaldību plānošanā”

Īsfilma “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana – palīgs pašvaldību plānošanā” ietver ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas procesa soļu izklāstu un ilustratīvi skaidro ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas vietu un lomu pašvaldību teritoriju plānošanā.

Filma ir skatāma latviešu valodā un arī ar subtitriem angļu valodā.

Filma latviešu valodā

Filma ar angļu valodas subtitriem

Tāpat kā iepriekšējās divas arī šo filmu veidojusi pieredzējusī vides filmu kompānija „ELM MEDIA”, kas līdz šim uzņēmusi tādas filmas kā Purvu noslēpumi (2013), Pieci stāsti par dabu (2009), Palu zeme Dviete (2016), īsfilmu ciklu Latvijas daba (2013) un filmas par Latvijas nacionālajiem parkiem (2015).

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros kopumā tapušas 3 īsfilmas par ekosistēmu pakalpojumu tēmu.

Lasīt tālāk »

Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai

Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos, kas uzskatāma par degradēta kūdrāja teritoriju, 18. maijā ar 62 talcinieku palīdzību sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu apmēram 4500 m2 platībā. Sfagnu sūnu stādīšana tik lielā teritorijā Latvijā norisinājās pirmo reizi – to projekta LIFE REstore ietvaros īstenoja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti”.

 

Foto galerija: Sfagnu sūnu stādīšana Lielajā Ķemeru tīrelī:18.05.2018.: https://goo.gl/DdeqFa

Foto galerija: Sfagnu sūnu ievākšana Drabiņu purvā 17.05.2018.: goo.gl/4vSmbR

 

Sfagnu sūnu stādīšana ļaus pārbaudīt, vai iespējama purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās teritorijā pēc kūdras izstrādes, kā arī zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu,

Lasīt tālāk »

Talkā atjaunotas kāpas Jaunķemeros

Foto: E.Zaķe-Kļaviņa, 02.05.2018.

Pumpuru vidusskolas skolēni talkas laikā atjaunojuši kāpas Jaunķemeros 200 metru garumā. 

Pavasaris ir tradicionāls talku laiks Latvijā. Arī projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” katru gadu rīko talku kādā no savām pilotteritorijām. Šogad bija kārta Jaunķemeriem, kur sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domi un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju, talkot aicinājām Pumpuru vidusskolas 10. klašu skolēnus.

Kopīgiem spēkiem izveidoti kārklu pinumi 70 metru kopgarumā, kuru loma ir ne vien aizturēt vēja pārpūstās smiltis, bet arī virzīt apmeklētājus tā, lai kāpas spētu sekmīgi atjaunoties un tās mazāk izbradātu.

Savukārt 200 metru garā kāpu joslā izvākta ļoti agresīvā svešzemju augu suga krokainā roze Rosa Rugosa, kas šeit pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām ieviesās jau 20. 

Lasīt tālāk »

Ekspertu sanāksme Vakarbuļļu pļavā

Vakarbuļļu pļavā šī gada 26.aprīlī kuplā skaitā tikās eksperti, lai kopīgi vienotos par pļavas atjaunošanas darbiem LIFE CoHaBit projekta ietvaros.

Tika pārstāvētas tādas institūcijas kā Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Mājokļu un Vides departaments, Carnikavas novada pašvaldība, biedrība “Baltijas krasti” un jaunā dabas aizsardzības plāna DP “Piejūra” izstrādātaji nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”.

Pļavas atjaunošanas galvenais mērķis ir uzlabot biotopa struktūru un ekoloģiskās funkcijas, radot pēc iespējas labākus dzīves apstākļus raksturīgajām augu un dzīvnieku sugām.  Plānots veikt tādus darbus kā pļaušana, kūlas nogrābšana, atklātu augsnes laukumu veidošana un krūmu izvākšana. Pļava ir nozīmīga dzīvotne jumstiņu gladiolai, zemeņu āboliņam, jūrmalas armērijai, purva zirdzenei un citiem augiem, kā arī kukaiņu un putnu dzīvesvietām. Piejūras pļavas ir ļoti reta un apdraudēta dzīvotne,

Lasīt tālāk »