Noslēdzies projekts “Vides NVO – katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā” un izstrādāts nodevums

Biedrība “Baltijas krasti” noslēgusi projektu “Vides NVO – katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/47/2021) .

Projekts īstenots, biedrībai sadarbojoties ar projektu iesniegumu konkursā “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana” tematiskās sadarbības aktivitātes “Aprites ekonomikas jomā” īstenošanā iesaistītājām organizācijām – biedrību “Zaļā brīvība” un nodibinājumu “Pasaules dabas fonds”.

Projektā sasniegtie rezultāti

1. Izstrādāts tematiskais ietvars starpnodevuma un nodevuma realizēšanai;

2. Sarīkoti un novadīti četri semināri pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem par dažādām tēmām, kas saistās ar aprites ekonomiku – atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumu mazināšanu, zaļo publisko iepirkumu, un citām.

3. Sagatavots tematiskais nodevums, kurā ietvertas semināros gūtās atziņas un praktiski piemēri aprites ekonomikas principu īstenošanās pašvaldību līmenī.

4. Sagatavoti un iesniegti 3 projekti starptautiskajā LIFE programmā.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros.