Jūras augstākā banga – turpinās darbs pie robežlīnijas uzlabošanas

Biedrība “Baltijas krasti” uzsāk projektu “Augstākās bangas robežas noteikšana iecirkņos ar sarežģītu teritorijas īpašumtiesību struktūru”. Projekta ietvaros plānots uzlabot līdz šim izveidoto augstākās bangas robežlīniju, identificēt tādus objektus krasta zonas reljefā un morfoloģijā, kuru klātbūtne būtu izmantojama kā aktīvās krasta zonas robežas indikators arī pie absolūtajiem augstumiem, kas ir mazāki par iepriekš definēto minimāli pieļaujamo, kā arī konsultēt par juridisko metodiku personu īpašumu sadursmes situācijās.

Balstoties uz iepriekš izstrādātiem projektiem, Augstākās bangas robežu nosaka kā nepārtrauktu līniju ar algoritma modeli, kā arī izņēmuma zonās – pēc ekspertu vērtējuma. Vērtējot modeli ir secināts, ka tā īstenošana novedīs pie Civillikuma 1104. pantā nostiprinātā principa, ka zeme līdz augstākajai bangas joslai pieder valstij, sadursmes ar personu īpašuma tiesībām, kas veidojušās gan vēsturiskās zemes reformas procesā, gan dabiskās erozijas procesā. Projektā tiks piedāvāti risinājumi, lai kvantitatīvi samazinātu šādu sadursmju skaitu.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu, budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” ietvaros.