Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249
Jaunumi - Page 8 of 8 - Baltijas Krasti

Jaunumi

Tapis plakāts par dabas parka “Piejūra” vērtību saudzēšanu!

Izveidots izglītojošs plakāts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kas vēsta par darbībām, kas kaitē dabas parka ekosistēmai un sniedz ieteikumus, kā rīkoties, lai saglabātu dabas vērtības, vienlaikus gūstot no tā labumu.

Plakāta mērķis ir izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus un dabas parka “Piejūra” apmeklētājus par saudzīgu attieksmi pret vidi un dabas parka atšķirīgajām dzīvotnēm – pludmali, mežainajām kāpām, piejūras pļavām, vecupēm, purviem un ezeriem.

Plakāti izvietoti dažādās Carnikavas novada apkārtnes publiskajās vietās – skolā, bērnudārzā, Apmeklētāju centrā un citviet.

Aicinām plakātu izglītojošos nolūkos izmantot arī elektroniskā veidā vai izdrukāt sev vēlamā formātā. Plakāti pieejami latviešu un krievu valodā.

Plakātu elektroniskās versijas:

Latviešu valodā ŠEIT

Krievu valodā ŠEIT

Lasīt tālāk »

CoHaBit informatīvais seminārs un uzraudzības grupas sanāksme

Carnikavas novada pašvaldībā 2017.gada 9.augustā alternatīvajā aprūpes centrā “Pīlādzis” pozitīvā gaisotnē norisinājās LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” projekta informatīvais seminārs un projekta uzraudzības grupas sanāksme. Semināru atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Vairāk par informatīvo semināru un projekta uzraudzības grupas sanāksmi ŠEIT

Lasīt tālāk »

Aptauja par Saulkrastu Baltās kāpas vides objektiem

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Saulkrastu Baltās kāpas vides objektiem un to izglītojošo funkciju, ir sagatavota anketa, kuras mērķis ir novērtēt vides objektu izglītojošo pienesumu, dizaina pievilcīgumu, drošumu un to sasaisti ar kultūras mantojumu.

Aptaujas “Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti 2017” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1295342534/

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7 minūtes Jūsu laika, bet tas būs neatsverams pienesums projektam “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”, kura ietvaros ir izveidoti vides objekti un informatīvie stendi.

Ja gadījumā uzstādītie vides objekti vēl nav aplūkoti, laipni aicinām tos apmeklēt un veikt anketas aizpildīšanu pēc apmeklējuma.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”.

Lasīt tālāk »

Piedalies akcijā “Pēti dabu pats!”

Visu vecumu interesentus, kas vēlas iesaistīties Carnikavas novada dabas vērtību izpētē dabas parkā “Piejūra”, aicinām piedalīties akcijā “Pēti dabu pats!”.

Akcijas ietvaros ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām dabas vērtībām, kas sastopamas DP “Piejūra” teritorijā – dižkokus, ķērpjus, orhidejas vai spāres – un, izmantojot jau izstrādātu pētniecības metodiku un izpētes anketu, doties dabā un veikt pētījumus.

Pētījumi veicami DP “Piejūra” teritorijā, kas atrodas Carnikavas novadā.

Lasīt tālāk »

Pastāsti savu zvejniecības un makšķerēšanas stāstu!

Aicinām Carnikavas novada vietējos iedzīvotājus iesniegt savus pieredzes un atmiņu stāstus saistībā ar zvejniecības un/vai makšķerēšanas arodu. Labākie stāsti tiks publicēti brošūrā “Dzīve pie jūras!”, kas veltīta Carnikavas novada zvejniecības un makšķerēšanas tradīcijām Latvijas valsts 100-gades kontekstā. Brošūra tiks dāvināta apkārtnes bibliotēkām un Carnikavas novadpētniecības muzejam.

Lasīt tālāk »

Uzsākts jauns projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Carnikavas novadā notiks dažādas ar dabas parku “Piejūra” saistītas aktivitātes

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” uzsācis projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros plānota dažādu informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par dabas parku “Piejūra”, tā dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Aktivitātes plānots ieviest Carnikavas novada teritorijā, iesaistot dažādas vietējās mērķauditorijas. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, un projekts ilgs līdz šī gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros plānots skaidrot dabas parka un zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības. Dabas parkā (DP) „Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība,

Lasīt tālāk »

Aptauja “Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti”

Šī gada 29. septembrī Saulkrastu Baltajā kāpā tika atklāti Projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” LIFE13 ENV/LV/000839 ietvaros uzstādītie vides dizaina objekti, kas kalpo ne tikai kā dizaina elementi, bet vienlaikus arī organizē apmeklētāju plūsmu, tādējādi teritorijā ievērojami mazinot antropogēno slodzi.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par uzstādītajiem vides objektiem Saulkrastu Baltajā kāpā, ir sagatavota anketa, kuras mērķis ir novērtēt vides objektu izglītojošo pienesumu, dizaina pievilcīgumu, drošumu un to sasaisti ar kultūras mantojumu.

Lasīt tālāk »

Projekta “LIFE EcosystemServices” ievadseminārs

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ievadseminārs „Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā” tika aizvadīts š.g. 26. februārīĶemeros, “Meža mājā”. Pasākuma organizētāji – biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Saulkrastu novada pašvaldību informēja klātesošos par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī ar projektā plānotās ekosistēmu pakalpojumu metodikas izstrādi un aprobēšanu divās pilotteritorijās – Saulkrastos un Jaunķemeros.

Lasīt tālāk »

Projekta mājas lapa

Aicinām apmeklēt izveidoto projekta LIFE EcosystemServices mājas lapu – ekosistemas.daba.gov.lv – un iepazīties ar tajā ievietoto informāciju par projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm un pielietojamo metodoloģiju, kā arī citu noderīgu informāciju par ekosistēmu pakalpojumu un to ekonomiskā novērtējuma pieeju Latvijā un pasaulē.

Lasīt tālāk »

Biedrība „Baltijas krasti” uzsāk projekta LIFE EcosystemServices īstenošanu

Biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar projekta iesniedzēju – Dabas aizsardzības pārvaldi – un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība programmas projekta „LIFE EcosystemServices – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ekosistēmu un to pakalpojumu monetārās izteiksmes novērtējuma ieviešanu un uz tā balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos.

Lasīt tālāk »

Biedrība “Baltijas krasti” iesaistās iniciatīvā “Baltijas jūras izaicinājums”

Pagājušā gada nogalē biedrība „Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu un pievienojās starptautiskam sadarbības tīklam „Baltijas Jūras Izaicinājums” (”Baltic Sea Challenge”), kura mērķis ir samazināt piesārņojuma līmeni Baltijas jūrā. Iniciatīvas autori ir Somijas pilsētu Helsinku un Turku mēri, kas pastiprinātu uzmanību vēlas vērst uz piesārņojuma samazinājumu no pilsētu notekūdeņu sistēmām, blīvi apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības teritorijām, no kuģiem un vietējām ostām. Iniciatīvas mērķis ir arī izglīto un aktualizēt problēmas kā vietējie pārstāvji un iedzīvotāji var kļūt aktīvi.

Lasīt tālāk »