Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249
Jaunumi - Page 7 of 8 - Baltijas Krasti

Jaunumi

LIFE CoHaBit projekta progresa sanāksme

Šodien LIFE CoHaBit projekta sanāksmes norises vieta ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kurā projekta partneri un iesaistītās puses, tai skaitā SIA “Rīgas meži” un A/S Latvijas valsts meži diskutē par plānotajiem Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu – mežaino un pelēko kāpu aizsardzības pasākumiem projekta ietvaros dabas parkā “Piejūra”. Notiek pieredzes apmaiņa par biotopu un to sugu dzīvotņu uzlabošanas pasākumiem un nepieciešamajām darbībām to aizsardzībai.

Sanāksmē galvenais uzsvars tiek veltīts Mežu pārstāvju pieredzei un atziņām par sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar mežu kopšanu. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē par apmeklētāju skaitīšanas pieredzi dabas objektos.

Vairāk lasi ŠEIT

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Lasīt tālāk »

Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumiem

2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT.

 

Projekta LIFE REstore sadarbības partnera – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” – pētnieks Ainārs Lupiķis sižetā stāsta par projekta ietvaros notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem. Pirmie secinājumi – faktiskie SEG emisiju apjomi ir ievērojami zemāki nekā līdz šim Latvijas SEG emisiju ziņojumos izmantotie starptautiski noteiktie faktori.

Vairāk lasi projekta LIFE REstore sadaļā -> ŠEIT

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Lasīt tālāk »

Noslēdzies projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” š.g. jūnijā uzsāka Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros līdz pat oktobrim īstenoja dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus par dabas  parku “Piejūra”.

Projekta ietvaros ar daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību tika skaidrota dabas parka un zaļo zonu nozīme un pienesums sabiedrībai, kā arī popularizētas teritorijas dabas un kultūras vērtības.

Lasīt tālāk »

Izdota brošūra “Dzīve pie jūras!”

Izdota brošūra „Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti atmiņu un mūsdienu stāsti par Carnikavas novada zvejniecības un nēģu cepēju arodiem.

Kopumā ievākti 29 īsi stāsti no zvejnieku, nēģu cepēju ikdienas dzīves, kā arī ievāktas un apkopotas senās un mūsdienu zvejniecības aroda fotogrāfijas, kas nodotas glabāšanai Carnikavas novadpētniecības centram.

Brošūras galvenā mērķauditorija ir Carnikavas novada iedzīvotāji. Tās mērķis ir piešķirt nozīmi Carnikavas novada tradicionālajām zvejniecības un nēģu cepšanas tradīcijām kā kultūrvēsturiski nozīmīgiem arodiem latviešu nemateriālā kultūras mantojuma vidū Latvijas valsts 100-gades kontekstā.

Lasīt tālāk »

Sfagnu stādīšana Sudas – Zviedru purvā

Šī gada 25.oktobrī projekta LIFE+ Mitrāji „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”  (LIFE13 NAT/LV/000578) ietvaros pirmo reizi Latvijā tika veikta sfagnu stādīšana ar mērķi renaturalizēt degradēta purva teritoriju.

Sfagnu stādīšana notika mitrāju ekspertes Māras Pakalnes vadībā Sudas – Zviedru purva teritorijas degradētajā daļā. Donora materiāls tika ņemts no Drabiņu purva, ko nodrošināja uzņēmums SIA „Laflora”. Šī unikālā pieredze ir ļoti nozīmīga arī projekta LIFE REstore ietvaros, kurā ir paredzēts veikt sfagnu stādīšanu Lielajā Ķemeru tīrelī ar mērķi atjaunot kūdras izstrādes teritoriju.

Lasīt tālāk »

Ekspedīcija Daugavgrīvas lagūnās

Laika apstākļi neattur interesentus doties ekspedīcijā Daugavgrīvas lagūnās!

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību mazāk zināmām dabas vērtībām dabas parkā „Piejūra”, kā arī iesaistītu iedzīvotājus dabas parka “Piejūra” unikalitātes un vērtības apzināšanā 25.oktobrī tika organizēta ekspedīcija Daugavgrīvā biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā.

Ekspedīcijā laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  vienu no Latvijas un arī dabas parka “Piejūra” lielākajām vērtībām – neparastās Daugavgrīvas lagūnas!

Lasīt tālāk »

Noticis stāstu vakars “Dzīve pie jūras”

Š.g. 19. oktobrī Carnikavas novadpētniecības centrā norisinājās zvejniecības un nēģu cepšanas arodiem veltīts stāstu vakars “Dzīve pie jūras”, kas pulcēja Carnikavas novada zvejniekus un nēģu cepējus.

Stāstu vakara ietvaros notika neformālas sarunas par zvejniecības aroda nozīmi un tradīcijām Carnikavas novadā, kā arī tika skatītas senās un mūsdienu fotogrāfijas no zvejnieku un nēģu cepēju ikdienas un filma par nēģu cepšanas tradīcijām.

Pasākuma dalībniekiem tika prezentēti ievāktie materiāli no zvejnieku un nēģu cepēju intervijām un gūtie secinājumi par zvejniecības un nēģu cepšanas arodiem. Materiāli tika vākti topošajai brošūrai “Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti Carnikavas novada zvejnieku un nēģu cepēju stāsti un atmiņas. Brošūra tiks dāvināta Carnikavas novada bibliotēkai un Carnikavas novadpētniecības centram un Carnikavas novada pašvaldībai.

Lasīt tālāk »

Sagatavots LIFE REstore pirmais e-ziņotājs

LIFE REstore pirmajā e-ziņotājā par projekta nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem.

Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem. E-ziņotājs pieejams ŠEIT.

Lasīt tālāk »

Dalība konferencē par biotopu atjaunošanu

No š.g. 27.augusta līdz 1.septembrim biedrības “Baltijas krasti” mitrāju eksperte un LIFE projekta Mitrāji vadītāja Māra Pakalne piedalījās konferencē SER2017. Konference notika Foz Do Iguassu, Brazīlijā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Konferences galvenais mērķis bija veicināt zinātnieku un apsaimniekotāju sadarbību, lai biotopu atjaunošana noritētu pēc iespējas sekmīgāk. Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 1500 delegātu. Konferences laikā dalībnieki apmeklēja simpozijus, darbnīcas, kā arī ekskursijas. Galvenie temati, par kuriem tika diskutēts konferencē, bija šādi:

Lasīt tālāk »

Veiksmīgi noritējis seminārs Baltic networking meeting 2017

Jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Baltijas LIFE projektu seminārs. Seminārs noritēja 28.-29.septembrī Pērnavā un kopā pulcēja 14 dažādus LIFE programmas projektus no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kurā piedalījās arī LIFE CoHaBit projekts. Semināru organizēja CAP LIFE LAT (Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā) projekta komanda.

Pirmā diena tika veltīta projektu prezentācijām un darbam grupās, kur tika diskutēti galvenie problēmjautājumi par biežāk sastopamajām grūtībām un izaicinājumiem realizējot LIFE programmas projektus.

Otrā semināra diena tika pavadīta lauka studijās, kur tika apskatīta LIFE + programmas URBAN COWS projekta teritorija.

Lasi vairāk ŠEIT

Lasīt tālāk »

Starptautiskais Baltijas Kūdras forums

Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā!

Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtspējīgus, kā arī ekonomiski izdevīgus risinājumus purvu un kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā.

Lasīt tālāk »

Noticis dabas parkam “Piejūra” veltīts mākslas plenērs un ekskursija!

Š.g. septembrī Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēniem norisinājās mākslas plenērs, kas veltīts dabas parka “Piejūra” tematikai, kā ietvaros skolēni radīja darbus par tēmām „Mans biotops” un „Dabas parks „Piejūra” pēc 100 gadiem”.

Dabas parkam „Piejūra” veltītais mākslas plenērs notika 19.septembrī Carnikavas novadpētniecības centrā un pulcēja kuplu skaitu Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēnu. Pirms mākslas darbu radīšanas skolēni tika iepazīstināti ar dabas parka „Piejūra” vērtībām un pēc tam kopā ar vides speciālistu devās ekskursijā, kur iepazina dabas parka bagātības Carnikavā un smēlās iedvesmu saviem darbiem! Skolēni tika aicināti izmantot savus viedtālruņus, lai iemūžinātu ekskursijā redzēto, kā arī paņemtu līdzi dabas parkā „Piejūra” iegūto iedvesmu un varētu radīt savus darbus. Skolēni ar prieku aktīvi līdzdarbojās ekskursijā un bija ļoti ieinteresēti izzināt apkārt sastopamās dabas vērtības,

Lasīt tālāk »

Norisinājies dabas parkam “Piejūra” veltīts seminārs un ekspedīcija!

Š.g. 8. septembrī Carnikavas novadā norisinājās dabas parkam “Piejūra” veltīts informatīvs seminārs un ekspedīcija

Semināra mērķis bija informēt Carnikavas novada pašvaldības, biedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus par dabas parka “Piejūra” apsaimniekošanas un dabas vērtību atjaunošanas aktualitātēm.

Semināra laikā tika apspriestas tādas tēmas kā dabas parka “Piejūra” dabas vērtību stāvoklis un to atjaunošana; roņi piekrastē; piekrastes ūdens bioloģisko resursu apsaimniekošana; plānotās “Dabas skaitīšanas” aktivitātes Carnikavas novadā, ārvalstu pieredze biotopu apsaimniekošanā un sabiedrības iesaiste plānošanā un vietas pārvaldībā.

Lasīt tālāk »

Notiks dabas parkam “Piejūra” veltīts mākslas plenērs

Š.g. 19.septembrī Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēnu vidū norisināsies mākslas plenērs, kas veltīts dabas parka “Piejūra” tematikai. Plenērs notiks Carnikavas novadpētniecības centrā un tā ietvaros skolēni zīmēs darbus par dabas parkā “Piejūra” sastopamajām dabas vērtībām – kokiem, augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, dabas objektiem u.c.

Mākslas plenērs skolēnus aicinās palūkoties uz dabas parku 100 gadus tālā nākotnē, rosinot skolnieku iztēli par dabas parka iespējamo attīstību un dabas vērtību aizsardzību. Pirms zīmēšanas skolēni tiks iepazīstināti ar dabas parka vērtībām, kā arī dosies nelielā ekskursijā dabas parkā „Piejūra”. Plenēra laikā tapušie darbi tiks izstādīti publiskai apskatei Carnikavas novada pētniecības muzeja teritorijā un vēlāk nodoti glabāšanā Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolai.

Mākslas plenēru organizē Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!

Lasīt tālāk »