Sfagnu stādīšana Sudas – Zviedru purvā

Šī gada 25.oktobrī projekta LIFE+ Mitrāji „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”  (LIFE13 NAT/LV/000578) ietvaros pirmo reizi Latvijā tika veikta sfagnu stādīšana ar mērķi renaturalizēt degradēta purva teritoriju.

Sfagnu stādīšana notika mitrāju ekspertes Māras Pakalnes vadībā Sudas – Zviedru purva teritorijas degradētajā daļā. Donora materiāls tika ņemts no Drabiņu purva, ko nodrošināja uzņēmums SIA „Laflora”. Šī unikālā pieredze ir ļoti nozīmīga arī projekta LIFE REstore ietvaros, kurā ir paredzēts veikt sfagnu stādīšanu Lielajā Ķemeru tīrelī ar mērķi atjaunot kūdras izstrādes teritoriju.

Vairāk par projektu “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”  Mitrāji – LIFE13 NAT/LV/000578