Notiks dabas parkam “Piejūra” veltīts mākslas plenērs

Š.g. 19.septembrī Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēnu vidū norisināsies mākslas plenērs, kas veltīts dabas parka “Piejūra” tematikai. Plenērs notiks Carnikavas novadpētniecības centrā un tā ietvaros skolēni zīmēs darbus par dabas parkā “Piejūra” sastopamajām dabas vērtībām – kokiem, augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, dabas objektiem u.c.

Mākslas plenērs skolēnus aicinās palūkoties uz dabas parku 100 gadus tālā nākotnē, rosinot skolnieku iztēli par dabas parka iespējamo attīstību un dabas vērtību aizsardzību. Pirms zīmēšanas skolēni tiks iepazīstināti ar dabas parka vērtībām, kā arī dosies nelielā ekskursijā dabas parkā „Piejūra”. Plenēra laikā tapušie darbi tiks izstādīti publiskai apskatei Carnikavas novada pētniecības muzeja teritorijā un vēlāk nodoti glabāšanā Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolai.

Mākslas plenēru organizē Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” pārstāvji sadarbībā ar Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolu un tā mērķis ir vides izglītības nolūkos rosināt Carnikavas novada skolēnu domāšanu par vietējām dabas vērtībām, to pienesumu sabiedrībai un aizsardzības nepieciešamību.

Dabas parkā “Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Diemžēl bioloģiskā daudzveidība dabas parka teritorijā samazinās, jo tas ir viens no apmeklētākajiem dabas parkiem Rīgas reģionā. Projektā plānotas arī citas aktivitātes, kas palīdzēs izglītot dažādas mērķgrupas, tā sekmējot dabas vērtību saudzēšanu nākotnē un cilvēku izpratni par dabas nozīmi ikdienas dzīvē.

 

Aicinām sekot projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” jaunumiem interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos:

 https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/

 https://twitter.com/balticoasts

 

Pasākums tiek organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. Projekts tiek ieviests no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.

Kontaktinformācijai:
Agnese Jeņina
E-pasts: agnese.jenina@gmail.com
Tel.: +371 28614007