Starptautiskais Baltijas Kūdras forums

Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā!

Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtspējīgus, kā arī ekonomiski izdevīgus risinājumus purvu un kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā.

Uzrunājot Baltijas Kūdras foruma dalībniekus, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks norādīja, ka dabas aizsardzība nav pretrunā ar ekonomisku izaugsmi, un pareiza purvu un kūdrāju apsaimniekošana var veicināt gan bioloģisko daudzveidību, gan dabas saglabāšanu un klimata izmaiņu mazināšanu, gan arī ekonomisko attīstību.

Degradēti kūdrāji jeb kūdras lauki, kuros šobrīd netiek veikta kūdras ieguve, ir nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju avots. Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projektā LIFE REstore tiek veikta šo kūdrāju inventarizācija Latvijā, kā rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas to ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ņemot vērā klimatiskos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus.

Vairāk lasi ŠEIT

 

 

Informāciju sagatavoja:

LIFE REstore projekta “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zālmane

Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv