Projekta “LIFE EcosystemServices” ievadseminārs

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ievadseminārs „Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā” tika aizvadīts š.g. 26. februārīĶemeros, “Meža mājā”. Pasākuma organizētāji – biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Saulkrastu novada pašvaldību informēja klātesošos par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī ar projektā plānotās ekosistēmu pakalpojumu metodikas izstrādi un aprobēšanu divās pilotteritorijās – Saulkrastos un Jaunķemeros. Pieaicinātie lektori plašāk skaidroja arī ekosistēmu pakalpojumu jēdzienu un ekosistēmu novērtēšanas principus un to pielietošanu saistībā ar ilgtspējīgas un atbildīgas sabiedrības veicināšanu.

Seminārā bija arī iespēja piedalīties praktisku uzdevumu veikšanā un iejusties teritoriju plānotāju lomās, sagatavojot koncepciju kāda iedomāta projekta attīstībai piekrastes reģionā, sabalansējot vides, sociālās un ekonomiskās intereses.

Seminārā piedalījās piekrastes pašvaldību pārstāvji, teritoriju attīstības plānošanas profesionāļi, dabas aizsardzības valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji.

Vairāk par semināru, kā arī lektoru prezentācijas un pasākuma fotogaleriju piedāvājam skatīt projekta mājas lapā.