Biedrība “Baltijas krasti” iesaistās iniciatīvā “Baltijas jūras izaicinājums”

Pagājušā gada nogalē biedrība „Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu un pievienojās starptautiskam sadarbības tīklam „Baltijas Jūras Izaicinājums” (”Baltic Sea Challenge”), kura mērķis ir samazināt piesārņojuma līmeni Baltijas jūrā. Iniciatīvas autori ir Somijas pilsētu Helsinku un Turku mēri, kas pastiprinātu uzmanību vēlas vērst uz piesārņojuma samazinājumu no pilsētu notekūdeņu sistēmām, blīvi apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības teritorijām, no kuģiem un vietējām ostām. Iniciatīvas mērķis ir arī izglīto un aktualizēt problēmas kā vietējie pārstāvji un iedzīvotāji var kļūt aktīvi.

Šobrīd „Baltijas Jūras Izaicinājums” apvieno 200 partnerus, no tām kopumā 70 pašvaldības. Jāpiemin, ka vietējās NVO, universitātes vai skolas arī var iesaistīties šajā iniciatīvā. Kā lielākos partnerus var nosaukt – Tampere, Oulu (Somija), Tallina (Igaunija), Kuldīga, Jūrmala (Latvija) un Stokholma (Zviedrija). Visiem dalībniekiem, kas ir pievienojušies šim starptautiskajam tīklam regulāri tiek dota iespēja apmainīties ar idejām, nostiprināt jaunas sadarbības iespējas, iegūt atpazīstamību un, protams, kļūt par labu piemēru citiem Baltijas jūras ūdens piesārņojuma samazinājums.

Iniciatīva darbojas uz brīvprātības principu, ar to saprotot, ka „Baltijas Jūras Izaicinājuma” dalībnieki papildus likumā noteiktajām aktivitātēm nosaka jaunus – papildus pasākumus, lai uzlabotu jūras ūdens kvalitāti. Lai iesaistītos šajā sadarbības tīklā partneriem nav nepieciešami papildus finanšu ieguldījumi.

Rakstiet mums uz balticoasts@gmail.com, lai uzzinātu vairāk par iespēju iesaistīties vai apmeklējiet iniciatīvas „Baltijas jūras izaicinājums” mājas lapu – http://www.itamerihaaste.net/en