„LIFE REstore – Degradēto purvu apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā”

LIFE programmas projekta „LIFE REstore – Degradēto purvu apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros 2016. gada 1. aprīlī uzsākta Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrāde LIFE programmas projekta „LIFE REstore – Degradēto purvu apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā”