Starptautiskās zinātniskās konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”

2016. gada 27. maijā Biedrības Baltijas krasti vides un reģionālās plānošanas ekonomiste Elīna Konstantinova ar prezentāciju “Necesssity of Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Planning and Decision Making Process” piedalījās Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. Plenārsesijā, iepazīstinot un izglītojot zinātniekus, pētniekus un interesentus par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas nepieciešamību efektīvas plānošanas un lēmuma pieņemšanas procesā. Prezentācija atspoguļo zinātniskajā rakstā publicēto informāciju.