Uzsākts jauns projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Carnikavas novadā notiks dažādas ar dabas parku “Piejūra” saistītas aktivitātes

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” uzsācis projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros plānota dažādu informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par dabas parku “Piejūra”, tā dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Aktivitātes plānots ieviest Carnikavas novada teritorijā, iesaistot dažādas vietējās mērķauditorijas. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, un projekts ilgs līdz šī gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros plānots skaidrot dabas parka un zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības. Dabas parkā (DP) „Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Diemžēl bioloģiskā daudzveidība dabas parka teritorijā samazinās, jo tas ir viens no apmeklētākajiem dabas parkiem Rīgas reģionā. No dabas daudzveidības samazināšanās zaudētāji ir gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, jo dabas ainavas degradējas un vērtības izzūd.

Projektā plānotas vairākas aktivitātes, kas palīdzēs izglītot dažādas mērķgrupas, tā sekmējot dabas vērtību saudzēšanu nākotnē un cilvēku izpratni par dabas nozīmi ikdienas dzīvē.

Projekta pārstāvji organizēs vairākas interaktīvas ekspedīcijas, lai izglītotu par dabas parka unikālajām dabas vērtībām. Šobrīd vietējie iedzīvotāji aicināti pieteikties dalībai ekspedīcijā „Garezeri un to dabas bagātības”, kas notiks š.g. 22. jūlijā. Ekspedīciju vadīs pieredzējis dabas eksperts, un tās laikā būs iespēja uzzināt daudz nezināmu lietu par DP “Piejūra” vērtībām un pašiem izmēģināt dažādas dabas izpētes aktivitātes – meklēt un noteikt dažādas augu sugas, atpazīt dabas veidojumus u.c. Dalība ekspedīcijā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc priekšroka tiks dota tiem, kas pieteikušies visātrāk. Pieteikšanās līdz 13. jūlijam, rakstot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv, e-pasta tematā minot “pieteikums dalībai ekspedīcijā”.

Visu vecumu interesenti, kas vēlas iesaistīties vietējo dabas vērtību izpētē, aicināti piedalīties akcijā “Pēti dabu pats!”. Akcijas ietvaros ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātām dabas vērtībām, kas sastopamas DP “Piejūra” teritorijā – dižkokus, ķērpjus, orhidejas vai spāres – un, izmantojot jau izstrādātu pētniecības metodiku un izpētes anketu, doties dabā un veikt pētījumus. Papildus informācija par akciju un pētniecībā izmantojamās anketas meklējamas interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv/ sadaļā JAUNUMI un sociālajos tīklos. Aktīvākajiem dabas pētniekiem tiks vērtīgas balvas, kas noderēs, dodoties dabā!

Projektā arīdzan plānots izveidot informatīvus vides plakātus, kas vēstīs par DP “Piejūra” ekosistēmu un tās sniegtajiem labumiem cilvēkam. Plakāti tiks izvietoti publiski pieejamās vietās, tādējādi informējot sabiedrību par dabas sniegtajiem labumiem sabiedrībai.

Plānota arī mākslas plenēra norise, kurā piedalīsies vietējie skolēni, un vides seminārs Carnikavas novada pašvaldības darbiniekiem, kura ietvaros tiks spriests par DP “Piejūra” aktuālajiem jautājumiem.

Savukārt rudens pusē plānots organizēt stāstu vakaru „Dzīve pie jūras”, kas būs veltīts atskatam uz vietējām zvejniecības tradīcijām 100 gadu griezumā Latvijas valsts 100gades kontekstā.

Projekta noslēgumā plānots izdot brošūru „Dzīve pie jūras”, kurā tiks apkopoti interesantākie stāsti par zvejniecības un makšķerēšanas arodu. Aicinām zvejniecības un makšķerēšanas aroda piekopējus un tradīciju glabātājus iesūtīt savus stāstus!

Stāstus, pieteikuma anketu un fotogrāfijas var iesniegt elektroniski vai atstāt Carnikavas novada Klientu apkalpošanas centrā. Pieteikuma anketas un vadlīnijas stāstu iesniegšanai atrodamas interneta vietnē http://baltijaskrasti.lv/, sadaļā JAUNUMI un Carnikavas Klientu apkalpošanas centrā. Labāko stāstu autoriem tiks balvas!

Aicinām sekot jaunumiem vietnē baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos.
    https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/
   https://twitter.com/balticoasts

Kontaktinformācijai:

Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608