Tirgus izpēte par sabiedrības izpratnes vides un klimata jomā veicināšanas un komunikācijas kampaņas veikšanu

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros tiek veikta  tirgus izpēte sabiedrības izpratnes vides un klimata jomā veicināšanas un komunikācijas kampaņas veikšanā.

Nolikumu iespējams saņemt arī rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2021.gada 27.oktobris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv vai klātienē Maskavas ielā 127, Rīgā.

Tirgus izpēte norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”  finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.