Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Vesels dabas parks – vesels Tu!


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīniju „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros apstiprināts projekts – „Vesels dabas parks – vesels Tu!” (1-08/221/2017).

 

Projekta nosaukums

 

Vesels dabas parks – vesels Tu!

 

Joma

 

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, vietējās vides iniciatīvas, ekosistēmu pakalpojumi, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība

 

Īstenošanas vieta

 

Dabas parks „Piejūra”, Carnikavas novada pašvaldības teritorijā

 

Norises laiks

 

2017.gada 1.jūnijs – 2017.gada 31.oktobris

 

Projektu līdzfinansē

 

Latvijas vides aizsardzības fonds

 

Projekta partneri

 

Nodibinājums „Eko forums” un Biedrība „Baltijas krasti”

 

Projektu konceptuāli atbalsta

 

Carnikavas novada dome

 

Projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros plānota dažādu informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par dabas parku “Piejūra” un tā dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Aktivitātes plānots ieviest Carnikavas novada teritorijā, iesaistot dažādas vietējās mērķauditorijas.

Projekta mērķis ir izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus un apmeklētājus par dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un kultūrvēsturisko nozīmi, tā mazinot bioloģiskās daudzveidības sarukšanu un popularizējot tradicionālās kultūras vērtības dabas parka teritorijā, kā arī radīt izpratni un veicināt informācijas apriti starp paaudzēm un dažādam sociālajām grupām.

 

 

Aicinām sekot jaunumiem vietnē http://baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos.
    https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/
   https://twitter.com/balticoasts

 

Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608