Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Punktveida piesārņojuma samazināšana”

2019.gada 23.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika otrā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Punktveida piesārņojuma samazināšana” sanāksme.

 Tematiskajā darba grupā “Punktveida piesārņojuma samazināšana” tika pārrunātas aktivitātes, ko plānots ietvert un realizēt LIFE Integrētā projekta ietvaros. Diskusijā tika pārspriestas gan sagatavošanās aktivitātes, gan īstenošanas, monitoringa un papildinošās aktivitātes no citām projekta sadaļām.  Galvenie jautājumi skāra tādas tēmas kā:

  • sadzīves notekūdeņu ietekmes uz ūdenstilpēm pārbaude un novērtēšana, rīcības plānu izstrāde un tehnisko risinājumu izstrāde;
  • decentralizēto kanalizācijas sistēmu un nelielu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbaude un analīze, pilotteritorijas;
  • mazo apdzīvoto vietu piesārņojuma spiediena sezonālo izmaiņu pārbaude un novērtēšana un to ietekme uz apdraudētajiem ūdens objektiem;
  • vēsturisko punktu avotu piesārņojuma pārbaude un novērtēšana ezeros – ūdenstilpēs, kas identificētas kā apdraudētas;
  • demonstrācijas projektu īstenošana, lai samazinātu sadzīves notekūdeņu ietekmi uz apdraudētajiem ūdens objektiem, kā arī apakšaktivitātes;
  • monitorings punktveida piesārņojuma samazināšanas pasākumiem;
  • papildinošās aktivitātes Punktveida piesārņojuma samazināšanai.

 

Tematiskās darba grupas prezentācija pieejama šeit.

 

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministriju), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Baltijas Vides Forums) un zinātniskais institūts  (LVMI Silava).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.