Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Projekta aktivitātes, to ieviešanas laika grafiks un partneru iesaiste”

2019.gada 22.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika sestā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Projekta aktivitātes, to ieviešanas laika grafiks un partneru iesaiste” sanāksme.

Tematiskajā darba grupā “Projekta aktivitātes, to ieviešanas laika grafiks un partneru iesaiste” tika pārrunātas aktivitātes un to vadības sadalījums, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi varētu ieviest LIFE Integrēto projektu. Diskusijā tika pārspriestas gan sagatavošanās aktivitātes, gan īstenošanas, monitoringa un papildinošās aktivitātes no citām projekta sadaļām, kā arī aktivitāšu potenciālie atbildīgie partneri (saskaņā ar iesniegto koncepciju), kā arī saistīties aktivitātes partneri.

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministriju), vietējās pašvaldības un to uzņēmumi (Engures novada pašvaldība, SIA “Jelgavas novada KU”), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Baltijas Vides Forums, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zemnieku Saeima, ) un zinātniskie institūti (LVMI Silava, BOIR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.