Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Demonstrāciju objekti”

2019.gada 8.februārī biedrībā “Baltijas krasti” notika piektā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Demonstrāciju objekti” sanāksme.

 Tematiskajā darba grupā “Demonstrāciju objekti” tika pārrunāti priekšlikumi vietām un aktivitātes, ko plānots ietvert LIFE Integrētā projekta ietvaros. Diskusijā tika pārspriesti jau izvirzītie demonstrāciju objekti, kā arī tika runāts par citiem potenciālajiem objektiem. Tika apspriesti arī jautājumi par kritērijiem demonstrāciju vietu izvēlē. Sanāksmes noslēgumā darba grupas dalībnieki vienojās par demonstrāciju objektiem, kuri ir spējīgi vislabāk reprezentēt Integrētā projektā paredzētās aktivitātes.

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Zemkopības ministrija), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds) un zinātniskie institūti (LVMI Silava, BOIR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.