LIFE GOODWATER IP

Tirgus izpēte par novērtējuma ziņojumu un konsultāciju sniegšanu

Tirgus izpēte par novērtējuma ziņojumu, praktisku rekomendāciju, rīcības plānu sagatavošanu un konsultāciju sniegšanu

Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā cenu aptaujā “Par ekspertu konsultācijām novērtējuma ziņojumu (Nākotnes NAI un Engures Rīgas Jūras līcis), praktisku rekomendāciju un rīcības plānu Nākotnes NAI un Engurei izstrādi”, kas izsludināta projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros, pēc 2021.gada 6.janvāra cenu aptaujas piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju, piešķirot līguma slēgšanas tiesības, ir atzinusi pretendentu SIA “Eirokonsultantu nams” reģ.nr. 40003572185.

 

Projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros tiek veikta cenu aptauja “Par ekspertu konsultācijām novērtējuma ziņojumu (Nākotnes NAI un Engures Rīgas Jūras līcis), praktisku rekomendāciju un rīcības plānu Nākotnes NAI un Engurei izstrādi”.

 

Nolikumu iespējams saņemt, sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020. gada 21. decembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GOODWATER IP projekta aktivitātēm: http://goodwater.lv/