LIFE GOODWATER IP

Tirgus izpēte par Latvijas iedzīvotāju anketēšanu

Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 otrreiz rīkotajā tirgus izpētē “Latvijas iedzīvotāju anketēšana projekta LIFE GOODWATER IP (LIFE18 IPE/LV/000014) kultūras ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma un sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējumam demonstrācijas objektiem attiecībā uz projekta ieviestajiem risinājumiem un apsaimniekošanas pasākumiem” LIFE GOODWATER IP projekta ietvaros, pēc 2022.gada 7. decembra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas paziņo, ka iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Projekta LIFE GoodWater IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros izsludināts iepirkums Nr. BK/GW2022/6 “Latvijas iedzīvotāju anketēšana projekta LIFE GOODWATER IP (LIFE18 IPE/LV/000014) kultūras ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma un sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējumam demonstrācijas objektiem attiecībā uz projekta ieviestajiem risinājumiem un apsaimniekošanas pasākumiem”.

Nolikumu iespējams saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv vai uz vietas Maskavas ielā 127, Rīga, LV-1003

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 09.novembris, plkst. 15:00.

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GoodWater IP projekta aktivitātēm: www.goodwater.lv