LIFE Waste to Resources IP

No atkritumiem uz resursiem projekts rīkos konferenci Cēsīs

”No atkritumiem uz resursiem” projekta rīkotajā konferencē Cēsīs Latvijas ražotāji un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmēji apspriedīs atkritumu aprites vērtību un industriālās simbiozes potenciālu uzņēmējdarbībā!

Atkritumi var būt uzņēmuma ekonomiskais potenciāls, nevis apgrūtinājums. Šo atziņu LIFE integrētā projekta ‘’No atkritumiem uz resursiem’’ komanda Latvijas ražotājus, pašvaldību vadītājus, politikas plānotājus un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus aicina izzināt projekta konferencē ”Radīt labāk, lietot ilgāk – atkritumi kā resursi Latvijā!”, kas norisināsies  šī gada 1. martā Cēsīs Vidzemes inovāciju nedēļas 2024 ietvaros.

Konferencē, apskatot industriju un ekspertu dažādās pieredzes, kā arī ņemot vērā jau esošo industriālās simbiozes pieredzi starp uzņēmumiem, dalībnieki diskutēs par iespējām rast inovatīvas idejas pārejai uz aprites ekonomiku un ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai. Apskatot atkritumus kā resursus ar ekonomisku potenciālu, tiks nodrošināta zināšanu apmaiņa starp uzņēmējiem un politikas plānotājiem, pašvaldību pārstāvjiem un atkritumu apsaimniekotājiem.

Ar provizorisko programmu var iepazīties šeit

Daudzu produktu dzīves cikls sākas no ražošanas materiālu ieguves un bieži beidzas atkritumu poligonā, kur tas ne tikai zaudē savu vērtību, bet ietekmē apkārtējās vides kvalitāti. 2022.gadā poligonos tika noglabāti ap 44% no radītajiem atkritumiem, kas norāda uz trūkumiem produkta dzīves cikla visos posmos: nepietiekama atkritumu šķirošana,  nepārstrādājamu iepakojumu ražošana vai izmantošana, kā arī nepietiekama pārstrādes tehnoloģiju izmantošana. Tāpat liela daļa no atkritumiem rodas pirms vēl produkts ir gatavs, radot ekonomiskus zaudējumus uzņēmējiem un noplicinot dabas resursus.

Šobrīd ražotājiem ir iespēja mainīt ne tikai to, kā resursi tiek iegūti un patērēti, bet arī, kopīgi sadarbojoties, veicināt ekonomisko izaugsmi, kā arī vides un cilvēku labklājību.

Dalība konferencē ir bezmaksas. Lai piedalītos konferencē, aicinām reģistrēties aizpildot anketu vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: info@baltijaskrasti.lv.

Papildus informācija par konferenci var lasīt Vidzemes Inovāciju nedēļas pasākumu kalendārā.

Projekta ‘’No atkritumiem uz resursiem’’ ietvaros ar mērķtiecīgiem pasākumiem tiek samazināta atkritumu rašanās, veicinot resursu otrreizēju izmantošanu, pilnveidojot atkritumu plūsmas kontroli, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu.

Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētais projekts „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE20 IPE/LV/000014, LIFE Waste To Resources IP) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Projekts atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.