LIFE Waste to Resources IP

Izsludināta tirgus izpēte pētījumam par nešķiroto atkritumu samazināšanas sistēmas ieviešanas iespējām

Izsludināta tirgus izpēte:

”Nešķiroto atkritumu samazināšanas sistēmas “Maksā, kad izmet” – (PAYT Pay as you throw) ieviešanas iespējas mājsaimniecību līmenī Latvijā, ietverot tehniski ekonomisko analīzi un sociālās pieņemšanas novērtējumu” LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.

Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2024.gada 2.februāris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 vai e-pasts info@baltijaskrasti.lv

Tirgus izpēte tiek veikta projekta  LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014).