LIFE Waste to Resources IP

Izsludināta tirgus izpēte par vides nodokļu likmju un vides politikas izpēti

Izsludināta tirgus izpēte

Vides nodokļu likmju un kopējās politikas izpēte nepārstrādājamiem materiāliem, kas satur plastmasu, kā arī produktiem, kas radīti no otrreizējām izejvielām vai atkritumiem, izstrāde” LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2023.gada 23.februāris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 vai e-pasts info@baltijaskrasti.lv

Tirgus izpēte tiek veikta projekta LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.