Dalība pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā

LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā, Lietuvā šī gada 27.-28.septembrī. Viens no projekta LIFE CoHaBit mērķiem ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un atjaunošanas pasākumu ieviešana dabas parka “Piejūra” teritorijā, izmantojot videi draudzīgu metožu kopumu. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar ilgstoši pārbaudītu pieredzi, kas jau gadiem tiek izmantota Kuršu kāpas nacionālajā parkā. Praktiskie darbi tiek veikti pēc metodēm, kas pilnveidotas vairāk nekā 200 gadu garumā.

Semināra pirmajā dienā LIFE CoHaBit projekta vadošais partneris prezentēja projektu kopumā, kā arī ieskicēja un aktualizēja vizītes mērķi un uzdevumus. Kuršu kāpas nacionālā parka administrācijas darbinieki dalījās pieredzē ar saviem, jau īstenotiem LIFE projektiem, kā arī citiem mazāka mēroga projektiem – “Maintenance of the Baltic Sea shore (protective foredune) in the Curonian Spit” and “Implementation of nature management measures in Natura 2000 territories”, kas orientēti uz piekrastes biotopu aizsardzību Kuršu kāpas nacionālajā parkā.  Svarīgi minēt, ka Kuršu kāpas teritorijā no 2005.gada – 2008.gadam tika īstenots LIFE LITCOAST projekts Natura 2000 site conservation and management on the Lithuanian coast LIFE05 NAT/LT/000095, kura laikā tika veikti apjomīgi biotopu atjaunošanas pasākumi – gan krasta un kāpu stiprināšanas pasākumi, gan atjaunoti tādi biotopi kā pelēkās kāpas un mežainās kāpas. Nacionālā parka speciālisti informēja, ka projektu ietvaros ir izmantotas dažādas monitoringa metodes, to skaitā arī tālizpēte kāpu reljefa dinamikas novērtēšanai, taču vairākkārt tika uzsvērts, ka galvenais ir augsti kvalificēti, pieredzes bagāti speciālisti , kuri spēj novērtēt krasta procesus un biotopu stāvokli dabā.

 

Vairāk lasi -> ŠEIT 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv