Raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā

Laikrakstā “Diena” lasāms raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur esam izveidojuši kokaudžu stādījumu biomasas ražošanai, kas ir viens no degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem, lai šīs teritorijas ilgtspējīgi apsaimniekotu turpmāk.

“Kad redzam skaitļus, uzrakstītus uz papīra, ne vienmēr tie mūsu iztēlē sniedz priekšstatu par teritoriju  plašumu, kāds tas ir realitātē. Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību Baltijas krasti, projekta LIFE REstore ietvaros noskaidroja, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36% no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Teritorijas, protams, sadalās pa visu Latviju un ir dažāda lieluma, un, tikai skatot klātienē, rodas patiesais priekšstats, kā ir mainījies purvs pēc kūdras ieguves.”

Raksts pieejams ŠEIT

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore