Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi uzraudzības grupas sanāksme

Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldē, šī gada 20. aprīlī norisinājās Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas – Ilze Circene un Linda Teša, no Dabas aizsardzības pārvaldes – Inga Hoņavko, Everita Zaķe-Kļaviņa, Andris Širovs un Aigars Pikšens, no Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas – Līga Baumane, no Saulkrastu pašvaldības – Pauls Lielmanis, no biedrības “Baltijas vides forums” –  Anda Ruskule un biedrības “Baltijas krasti” pārstāves – Aija Peršēvica, Elīna Konstantinova, Līga Brūniņa.

Sanāksmē tika pārrunāts projekta progress un aktualitātes, kā arī 2018. gada plānotie darbi.

Biedrības “Baltijas krasti” pārstāves – Aija Peršēvica, Elīna Konstantinova, Līga Brūniņa prezentēja projekta B2 rezultātus – Pilotteritoriju attīstības scenāriju izvērtējums, balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu – un B5 aktivitātes progresu par plānošanas rīka un stratēģisko rekomendāciju izstrādi.

Kopumā var secināt, ka lai sekmīgi sagatavotu stratēģiskās rekomendācijas Latvijai, nepieciešama cieša sadarbība ar teritoriju plānotājiem un ekspertiem. Tuvākajā laikā plānots organizēt atkārtotu atbalsta grupas sanāksmi, lai kopīgi diskutētu par izstrādes procesā esošo attīstības scenāriju modeli – plānošanas rīku un stratēģisko rekomendāciju izstrādi.

 

Prezentācijas:

Pārskats par aktivitātes B5 īstenošanu “Stratēģisko un rekomendāciju Latvijai izstrāde”

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana un attīstības scenāriju izstrāde

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)