Mangaļsalā mežaino kāpu atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam

Šī gada janvārī dabas parkā “Piejūra” Mangaļsalā tika uzsākti mežaino kāpu biotopu apsaimniekošanas darbi. Šīs ir vienas no projekta LIFE CoHaBit praktiskajām aktivitātēm dabā, kas tiek veiktas atbilstoši ekspertu atzinumiem un saskaņā ar vides ekspertu vērtējumiem, kas tika pausti pērnā gada jūnijā ekspertu sanāksmē, veicot lauka apsekojumus darbu paredzētajās teritorijās Mangaļsalā.

Mangaļsalas mežainajās kāpās notika kokaudžu retināšana un lauču veidošanas darbi. Darbu mērķis ir izveidot neviendabīgu audzes biezības struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Lauces veidotas dažāda lieluma, bet nepārsniedzot 0,2 ha platību. Tika saglabātas visas kritalas un sausokņi, kas resnāki par 25 cm un saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes.

Pelēkajā kāpā atstāti tikai daži koki uz hektāru. Atstātas ir lēni augošas parastās priedes ar plašu, plakanu vainagu un labi attīstītiem piezemes zariem. Lai saglabātu atklātas kāpas un to biotopus, tika izcirstas dažāda vecuma ātri augošas priedes, to grupas un audzes, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm pie sakņu kakla. Veiktie darbi ir pielīdzināmi mazas intensitātes kopšanas cirtēm, kas ir mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošana.

Sīkāk uzzināt par mežaino kāpu atjaunošanas darbiem lasi šeit.

Darbu teritorijās ir trīs Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi – 2130 Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, kas līdztekus ir viens no apdraudētākajiem biotopiem Eiropā, 2180 Mežainas piejūras kāpas un 2120 Priekškāpas.

Šobrīd ir veikta mežaino kāpu, pelēko kāpu un priekškāpu biotopu atjaunošana 13,10 ha platībā Mangaļsalā. Praktiskie darbi Mangaļsalā turpināsies veicot kāpu stiprināšanu, kur kā darba materiāls tiks izmantoti priežu zari, kas paliks no mežaino kāpu atjaunošanas darbiem, veidojot zaru klājumus un zaru pinumu sētiņas. Paredzēts, ka laika gaitā šīs sētiņas tiks pilnīgi vai daļēji ieputinātas smiltīs.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Gundega Ulme 

LIFE projektu vadītāja

un

Linda Ose

LIFE projekta vides eksprete

Carnikavas novada pašvaldība

gundega.ulme@carnikava.lv, linda.ose@carnikava.lv