LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātē

2018.gada 26. novembrī notika projekta LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursa ietvaros, lai jaunos nozares speciālistus iepazīstinātu ar projekta aktivitātēm, mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

 

Projekta vadītāja Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvalde, studentus un citus interesentus iepazīstināja ar LIFE REstore sagatavojamajām rekomendācijām degradētu kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā, bet projekta eksperts Ainārs Lupiķis, LVMI “Silava”, stāstīja par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos un projekta pienesumu nacionālās SEG inventarizācijas uzlabošanā.

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde,

https://restore.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/77/

 

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore