LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidu pēc kūdras ieguves – renaturalizāciju jeb atgriešanu dabai, veicot īpašu purva sūnu – sfagnu – stādījumus.

LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespējamos turpmākas izmantošanas veidus pēc kūdras ieguves, kas piemēroti Latvijas apstākļiem un ļaus sabalansēt vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem ieviesti un tiek pārbaudīti piecās LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās.

Filmā “Sfagnu sūnu stādījumi bijušajos kūdras ieguves laukos” apskatīta LIFE REstore izmēģinājumu teritorija Lielajā Ķemeru tīrelī, kur bijušajā kūdras ieguves laukā veikta renaturalizācija, stādot sfagnu sūnas un citus purva augus. Šajā izmēģinājumu teritorijā LIFE REstore pārbauda, vai iespējama purvam raksturīgās veģetācijas pavairošana un dabiska purva atjaunošana pēc kūdras ieguves, kā arī pēta efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, stādot dažādas sfagnu un citu purva augu sugu kombinācijas gan iepriekš sagatavotās teritorijās, gan bez teritorijas sagatavošanas. Sfagnu sūnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā tika īstenota pirmo reizi.

Īsfilmu iespējams skatīt ŠEIT.

 

Ar ieviestajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās iespējams iepazīties – ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore