LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajiem kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem pēc kūdras ieguves – kokaudžu stādījumiem biomasas ražošanai.

LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespējamos turpmākas izmantošanas veidus pēc kūdras ieguves, kas piemēroti Latvijas apstākļiem un ļaus sabalansēt vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem ieviesti un tiek pārbaudīti piecās LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās.

 

Filmā “Apmežošana – bijušo kūdras ieguves lauku turpmāka izmantošana” stāstīts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur sadarbībā ar SIA “Laflora” 9 ha platībā ierīkoti kokaudžu stādījumi izstrādātā kūdras laukā. Tur sastādīti vairāk nekā 6 tūkstoši četru sugu koku stādi (bērzs, priede, melnalksnis un īpaši kūdrājiem piemērota papele) dažādās kombinācijās izmēģinājumu teritorijas laukumos, kur augsne ielabota ar atšķirīgām bioloģiskā mēslojuma – koksnes pelnu – devām. Rezultāti ļaus noteikt efektīvākās koku sugas un to kombinācijas Latvijas apstākļiem, kuras pēc iespējas īsākā laikā sniedz lielāko izaudzētās koksnes apjomu, nodrošinot ekonomiskus ieguvumus degradētu kūdrāju īpašniekiem, kā arī ļaus uz zinātniska pētījuma pamata noteikt optimālo mēslojuma koncentrāciju, kas nepieciešama katrai koku sugai un to kombinācijām, lai ražotu koksnes biomasu kūdrājos.

Īsfilmu iespējams skatīt ŠEIT.

 

Ar ieviestajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās iespējams iepazīties – ŠEIT.

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti” ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore