LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu sūnu reintrodukcijas scenārija ieviešanai

LIFE REstore eksperti apsekojuši Drabiņu purvu, kur tiks iegūts stādāmais materiāls – sfagnu sūnas un purva augi – lai projekta izmēģinājumu teritorijā – bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī – īstenotu renaturalizācijas scenāriju ar sfagnu stādīšanu.

Drabiņu purvā sadarbībā ar SIA “Laflora” tiks iegūtas īpašās sfagnu sūnas – iesarkanais, brūnais un Magelāna sfagns, kā arī purva augu stādi, lai veiktu to reintrodukciju bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur gadu desmitiem neatjaunojas dabiska purva veģetācija.

Ķemeru tīreļa izmēģinājumu teritorijā LIFE REstore stādīs dažādu sugu sfagnus un citus purva augus dažādās kombinācijās vairākos laukumos ar mērķi zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notiks pirmo reizi.

Bijušo kūdras izstrādes lauku renaturalizācija jeb atgriešana dabai ir viens no iespējamajiem šādu teritoriju atkārtotas izmantošanas veidiem, kuru analizē projekts LIFE REstore. Projekta ietvaros tiek analizēti Latvijai piemērotākie bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotas izmantošanas veidi, kas ļaus sagatavot rekomendācijas šādu teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus.

 

Projektu “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Zālmane
LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.:26539348, e-pasts: 
anda.zalmane@daba.gov.lv