Ikgadējā LIFE programmas projektu tikšanās

Ķemeros „Meža mājā” 2018. gada 31. augustā kopā sanāca LIFE programmas projektu īstenotāji, lai „tīklotos” un dalītos veiksmju un izaicinājumu pieredzēs.

LIFE programmas projektu ikgadējā tikšanās tika pārstāvēti visi trīs LIFE projekti, kuros piedalās biedrība “Baltijas krasti” kā projekta partneris – LIFE REstore, LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE CoHaBit.

Pasākuma laikā tika apmeklēta viena no LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) darbības vietām, kur atjaunota Skudrupītes paliene. Lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo un reto sugu saglabāšanos, ir ierīkotas savvaļas zirgu ganības. Lai ikviens dabas interesents varētu vērot palieņu pļavās un mitrāju mežos notiekošos procesus, teritorijā ir uzbūvētas divas jaunas 5 metru augstas skatu platformas, kas kalpo arī kā tūristu piesaistes objekts.

Pasākumu rīkoja LIFE atbalsta vienība, kura īsteno LIFE programmas projektu CAP LIFE LAT. Šis ir jau trešais Latvijas LIFE projektu īstenotāju pasākums un šogad tajā piedalījās 27 pārstāvji no Latvijā šobrīd aktīvi īstenojamiem LIFE programmas projektiem.