Ekosistēmu pakalpojumi pirmajā Green Expo Riga

Ekosistēmu pakalpojumu tēma izskanējusi pirmajā “zaļajā” forumā „Green Expo Riga 2018”.

Sadarbojoties diviem Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE programmas projektiem – LIFE REstore un LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, ikviens interesents, kas 21. novembrī starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā apmeklēja pirmo “zaļo” forumu „Green Expo Riga 2018”, varēja iepazīties ar projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi pieredzi ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un ekonomiskajā novērtēšanā. Bet interaktīvajos ekrānos bija redzamas visas trīs projekta īsfilmas.  

Kā saka šī foruma organizatori, tad „Green Expo Riga 2018” ir pirmais forums par to, kā katram cilvēkam un katram uzņēmumam sākt būt „zaļākam”!

Būt “zaļākam” ir papildus pievienotā vērtība, ko novērtē patērētāji, izdarot savu izvēli par labu vienam vai citam produktam. Bioloģiskā lauksaimniecība un ekoloģisko produktu ražošana ir plaši izplatīts “zaļās uzņēmējdarbības” virziens Latvijā. Būt “zaļākam” nav tikai iepakojums no otrreizējām izejvielām, enerģijas taupīšana vai atkritumu samazināšana. Arī sapratne par dabas sniegto labumu vērtību un saudzīga to izmantošana ir “zaļa”. Tādi ekosistēmu sniegtie pakalpojumi kā, piemēram, dabiska apputeksnēšanās, augsnes veidošanās un tās auglības uzturēšana, dabiska ūdens aprites nodrošināšana, kā arī spēja iegūt savvaļas augus, sēnes un ogas, ir daudzu Latvijas ekoloģiskās pārtikas un nepārtikas preču ražotāju pamatresurss. Turklāt vairumu šo, it kā pašsaprotamo pakalpojumu, ko sniedz Latvijas daba, nav iespējams uzturēt mākslīgi vai aizstāt.

Apziņa, ka daba un tās sniegtie labumi ir vērtība un tiem ir arī vērtība, ko var aprēķināt naudas izteiksmē, Latvijā vēl veidojas. Projekta laikā sagatavota virkne informatīvo materiālu par ekosistēmu pakalpojumiem, ar kuriem var iepazīties šeit.

 

FOTO GALERIJA

 

Vairāk par forumu “Green Expo Riga 2018” mājaslapā.

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde,

https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2111/

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)