Dalība starptautiskajā konferencē Francijā

LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās starptautiskajā konferencē par piekrastes kāpu un smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu ( Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches Dunkerque, Francijā no 12-14.jūnijam.

Starptautiskā konference Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches tika rīkota Francijas un Beļģijas pārrobežu LIFE+ programmas projekta “FLANDRE- Flemish And North French Dunes Restoration” (LIFE+12 NAT/BE/000631/FLANDRE) ietvaros par piekrastes kāpu un smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu un atjaunošanu.

Starptautiskajā konferencē kopā piedalījās 143 dalībnieki, tai skaitā dabas parku vadītāji, teritoriju apsaimniekotāji, LIFE projektu vadītāji un pārstāvji, vides eksperti. Kopumā tika pārstāvētas 14 valstis: Beļģija, Francija, Dānija, Vācija, Itālija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Malta, Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste, Zviedrija un Ķīna (Honkonga). Konferences galvenie uzdevumi bija: tīklošanās un zināšanu, pieredzes apmaiņa starp projektu ieviesējiem, politiku veidotājiem un zinātniekiem; zināšanu apmaiņa starp bijušajiem un esošajiem dabas atjaunošanas projektiem (LIFE, LIFE +, Interreg), īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu un starpreģionālajiem projektiem; veicināt jaunu pārrobežu sadarbības partnerību veidošanos.

LIFE CoHaBit projekts piedalījās ar projekta prezentāciju sadaļā – iedvesmojoši LIFE projekti. Konferencē tika prezentēts arī LIFE CoHaBit stenda referāts jeb posteris, ko sagatavoja un prezentēja biedrības “Baltijas krasti” projekta eksperti. Stenda referāta prezentācijā interesentiem bija iespēja iepazīties ar projektu un tā mērķiem kopumā, kā arī ar projektā plānotajām biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodēm dabas parka “Piejūra” teritorijā. Stenda referātu apmeklēja gan Eiropas komisijas un NEEMO pārstāvji, gan arī vides eksperti, citi LIFE projektu ieviesēji un dabas teritoriju apsaimniekotāji.

 

Vairā lasi šeit —> http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/life-cohabit/daliba-starptautiskaja-konference-francija/ 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv