Dalība starptautiskā simpozijā “Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē”

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā arī Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmiju (EALD) iepriekšējā nedēļas nogalē organizēja jau 8. starptautisko un starpdisciplināro simpoziju – Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē.

LIFE CoHaBit projekts tikai uzaicināts piedalīties simpozijā ar stāstījumu gan par projektu un tā aktivitātēm, gan simpozija dalībniekiem nodrošināja iespēju doties nelielā ekskursijā pa skaisto dabas parka “Piejūra” Garezeru apkārtni.

Simpozija mērķis ir koncentrēties uz zemes apsaimniekošanas instrumentiem, ņemot vērā mainīgās vajadzības, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Galvenās tēmas, kas veido pamatu starpvalstu diskusijām un salīdzinājumiem, ir, piemēram:

– teritorijas plānošanas stratēģijas pilsētu un lauku teritorijās;

– zemes apsaimniekošana piepilsētu teritorijās;

– pilsētu un lauku sakaru institucionālie pasākumi;

– stratēģiju un priekšlikumu novērtēšanas paņēmieni.

Ņemot vērā, ka LIFE CoHaBit projekta teritorija – dabas parks “Piejūra” – ir vieta, kur sastopas dažādu nozaru intereses – mežsaimniecības, kultūras, rekreācijas, tūrisma, izglītības un dabas aizsardzības intereses, kā arī dabas parkam ir vairāki zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, projekts LIFE CoHaBit ir ļoti interesants diskusiju objekts gan no teritorijas plānošanas, gan pārvaldības viedokļa.

Starptautiskā un starpdisciplinārā simpozijā tika pārstāvētas tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija, Vācija, Dānija, Polija, Lielbritānija, Turcija, Norvēģija, Krievija, Šveice, Austrija un Ķīna.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv