Biotopu atjaunošanas talka Carnikavā

Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” organizēja biotopu atjaunošanas talku Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” LIFE CoHaBit projekta ietvaros.  

Šī gada 15.septembrī, Carnikavā notika biotopu atjaunošanas talka, kuras laikā tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas metodes.  Kopā talkā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri pārstāvēja Coca-Cola HBC Latvija uzņēmumu.  Talcinieki tika dalīti trīs darba grupās, kur katrai grupai bija savs darba uzdevums.

Pirmā grupa veica priekškāpas stiprināšanas darbus, kuru laikā dalībnieki taisīja niedru žodziņus gar laipas malām pie izejas uz pludmali. Ņemot vērā darbu apjomu, talkas laikā tika izveidota viena niedru sētiņa, kā arī veiktas iestrādes – sadzīti pāļi, saviltas auklas un izveidoti niedru kūlīši – lai varētu turpināt darbu arī pēc talkas. Niedru žodziņu jeb sētiņu veidošana ir izplatīta preterozijas metode citviet Eiropas piekrastē, bet Latvijā šāda veida žodziņi vēl nekur citur nebija tasīti, līdz ar to talkā iegūtā pieredze ir ļoti nozīmīga un vērtīga kāpu stiprināšanas kontekstā visā Latvijas piekrastē.

Otrā grupa veica zaru klājumu veidošanas darbus, jeb taisīja zaru klājumu “ielāpus” atklātajiem smilšu laukumiem kāpās. Pasākuma laikā tika aizpildītas deflācijas bedres (vidēji lieli smilšu laukumi), kuri tiek pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei. Zaru klājumu metode izmantota, jo tādā veidā tiek apstādināta smilšu aizpūšana no attiecīgās teritorijas, kā arī ar laiku zaru klājumi tiks appūsti ar smiltīm un šajās vietās būs iespēja veidoties jaunai veģetācijai.

Trešā grupa veica pelēkās kāpas atjaunošanas darbus, kuru laikā tika ravētas mazās priedītes. Pelēkās kāpas aizaug un to platības Latvijā un Eiropā strauji samazinās, tāpēc tās ir iekļautas aizsargājamo dzīvotņu sarakstā.

Īpaši paldies Carnikavas Komunālservisa darbiniekiem, kas nodrošināja talkai nepieciešamos priekšdarbus.

 

Talka tika rīkota projekta LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros, kas tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv