citywater

LIFE CITYWATER – 2013. gadā biedrība “Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu, kas ilgs trīs gadus, ar galveno mērķi Baltijas jūras piekrastes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai. Vairāk par CITYWATER projektu

lasīt vairāk …