Carnikavas novads

Carnikavas novada pašvaldība – izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu Eimuru meliorācijas kanāla postošo darbību mazināšanai un Garciema pludmales kāpu un krastu izskalošanas novēršanai; izstrādājot rekomendācijas Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai.