Dabas aizsardzības pasākumu sociāli-ekonomiskie aspekti: metodikas un prakse