Publikācijas

Zinātniskās publikācijas


Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249

Necesssity of Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Planning and Decision Making Process

Prezentācijas un bukleti


Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249

Aktuālās tendences ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē

Necesssity of Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Planning and Decision Making Process

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrāde un aprobācija projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pilotteritorijās Jaunķemeros un Saulkrastos

Dabas aizsardzības pasākumu sociāli-ekonomiskie aspekti: metodikas un prakse

Aktualitātes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē. Pasaules un Eiropas piemēri (case study)

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja tālredzīgai pārvaldībai

Methodology for coastal ecosystem valuation for facilitation of decision making processes

Izpēte un metodiskie materiāli


Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249

Tehniski – ekonomiskais pamatojums Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai

Tehniski – ekonomiskais pamatojums Eimuru meliorācijas kanāla erozijas seku mazināšanai pie tā ietekas jūrā Garciemā, Carnikavas novadā