Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta ietvaros tika organizēti informatīvi pasākumi, lai veicinātu piekrastes pašvaldību lēmumu pieņēmēju, plānotāju, uzņēmēju un citu iesaistīto pušu izpratni par piekrastes aizsargrisinājumiem, par piekrastes sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem un to ekonomisko novērtēšanu kā inovatīvu metodi vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Projekta informatīvais materiāls – semināru un diskusiju apkopojums lejupielādei pieejams šeit:

WORD teksta versija

PDF bukleta versija

Plakāts (PDF)

 

Informatīvo akciju PREZENTĀCIJAS:

 

Dr. Ilya Buynevich, Templas universitāte, ASV

Coastal Hazards/Piekrastes apdraudējums (PDF)

 

Dr. Donatas Pupienis, Viļņas universitāte, Dabas zinātņu un pētniecības centrs, Lietuva

Piekrastes plānošana un aizsardzība Lietuvā (PDF)

 

Dr. geol. Jānis Lapinskis, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zeme zinātņu fakultāte, Jūras krastu laboratorija

Jūras krasti Latvijā (PDF)

 

Dr. oec. Dzintra Atstāja, Banku augstskola

Ekosistēmu ekonomiskā novērtējuma metodes un to pielietojums piekrastes aizsardzībā (PDF)

 

Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvalde

Piekrastes ekosistēmu ekonomiskais novērtējums dabas vērtību aizsardzībai. Projektu piemēri (PDF)

 

Dr. oec. Līga Brūniņa, biedrība ‘Baltijas krasti”

Erozija un sociālekonomiskais novērtējums (PDF)

 

Kristīne Rasiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas departaments

Piekrastes telpiskā plānošana un paredzētie pasākumi 2014.-2020. gada plānošanas periodam (PDF)

 

Edgars Pudzis, Carnikavas novada dome, Attīstības un plānošanas nodaļa

Carnikavas novada pieredze vide apsaimniekošanā (PDF)

 

Dr. sc. ing. Ilgonis Kļaviņš Piekrastes politikas veidošana, juridiskais nodrošinājums.

Prezentācijas tēmas. (.doc)